Khách hàng

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng sản phẩm của quý khách hàng trong những năm vừa qua!

Dưới đây là danh sách khách hàng chúng tôi đã phục vụ trong những năm vừa qua
(Do sự cố máy tính nên chúng tôi chỉ còn giữ lại được rất ít thông tin khách hàng- Chúng tôi rất tiếc vì điều này!)